Krav

Nu förbjuds äktenskap med minderåriga – Barn ska få vara barn

Äktenskap myndigheter för meetingpoint

Nu förbjuds äktenskap med minderåriga — Barn ska få vara barn Personer under 18 får inte längre ingå äktenskap i Finland. Det innebär att personer under 18 inte längre får ingå äktenskap i Finland. Det är tänkt att ändringen ska träda i kraft så fort som möjligt. I huvudsak gällde tillstånden minderåriga flickor som ansökte om lov för att gifta sig med äldre män. Som orsak uppgavs ofta religiösa eller kulturella skäl, skriver Antti Häkkänen i ett pressmeddelande och fortsätter: — Jag ansåg det här vara fel och satte därför i gång lagberedningen för att förbjuda minderåriga äktenskap i Finland.

Mer läsning

Islam genomsyrar samhället och det dagliga livet. Officiella påbud styr människors vardag tillsammans regler för klädsel, umgänge mellan könen och tidpunkter för bön. Sedlighetspolis övervakar att reglerna följs. Saudiska män samt kvinnor lever strikt åtskilda utanför det egna hemmet. Män hälsar på varandra genom att ta i hand. Artigt är att hälsa på den äldsta personen i sällskapet först och därefter gå motsols och hälsa på resten. Saudier som känner varandra väl — och är av samma kön — går gärna arm i arm alternativt hand i hand, och rör bred varandra under samtal. På offentlig läge bör man undvika ögonkontakt med folks i mängden. Att stirra på främlingar anses opassande.

Äktenskap myndigheter för killar ytterligare instruktionsböcker

Befolkning och språk

Zoologi Polygami används också inom biologin förut att beskriva parningsbeteende hos djur. Schimpanser och bonoboer är exempel på polygama djur arter. Inom zoologi syftar polygyni på en hane som får barn med flera honor under samma fortplantningsperiod. Polyandri syftar på en hona såsom får avkomma med flera hanar mirakel samma fortplantningsperiod. Vid simultan polyandri återfinns avkomma från olika hanar i dito kull. Vid successiv polyandri lämnar honan kullen och parar sig med ett ny hane. Polygyni avser att ett blomma har flera åtskilda pistiller [2].

Leave a Reply