Krav

När jämställdheten blir kvinnans förlust -Kvinnan som medföljare när mannen arbetar utomlands

Bild mannen möter en kreuzlingen

Svenskan Fredrika Bremer var en av feminismens förgrundsgestalter under talet. Målning av Johan Gustaf Sandberg I det här avsnittet ska vi först reda ut skillnaden mellan begreppen kvinnohistoria och genushistoria.

Kvinnohistoria och genushistoria | Historiska teman | Historia | SO-rummet

Bruten de svenskfödda migranter som flyttar utrikes återvänder 75 procent till Sverige. Därmed är återvändare en av de största invandringsgrupperna till Sverige. Catrin Lundström bred Linköpings universitet har undersökt situationen förut kvinnor som återvänder hem efter år utomlands. Bilden som framträder är att dessa migranter hamnar i kläm emellan den globala ekonomin och det svenska välfärdssystemet och särskilt tydligt blir detta vad gäller pensioner.

Kvinnohistoria och genushistoria | Historiska teman | Historia | SO-rummet

Bild: Nationalmuseum Svenskan Fredrika Bremer var ett av feminismens förgrundsgestalter under talet. Avbildning av Johan Gustaf Sandberg Kvinnohistoria samt genushistoria I det här avsnittet skall vi först reda ut skillnaden emellan begreppen kvinnohistoria och genushistoria. Sedan skall vi titta närmare på hur kvinnans ställning i samhället har sett ut under olika historiska epoker samt hurdan maktställningen mellan män och kvinnor inneha skiftat. Merparten av den historieforskning såsom bedrevs fram till andra halvan bruten talet tog aldrig någon större aktsamhet till kvinnornas roll i historien. Inom de fall kvinnor förekom i historieböckerna var det i regel kvinnor såsom definierades utifrån sin maskulina sida, exempelvis drottning Kristinavars sexuella läggning ofta ifrågasattes samtidigt som man pekade på att hon uppfostrades som en pojke beskåda t. Historieskrivningen fokuserade istället på männens historia med kungarfältherrar och krig inom fokus. Kvinnorna sågs som männens bihang och de vanliga kvinnorna lyste tillsammans sin frånvaro. I mitten av talet började dock saker och ting drabba.

Leave a Reply