Amatör

Kön som diskrimineringsgrund

Möt med oberoende appen

Högskolans arbete för lika rättigheter och möjligheter Hur kan diskriminering som har samband med kön se ut? Könsdiskriminering kan drabba både kvinnor och män. Kön är troligen den diskrimineringsgrund som har undersökts mest i Sverige. Även jämställdhet mellan kvinnor och män är ett relativt beforskat område. Trots det finns det fortfarande kunskapsluckor när det gäller könsdiskriminering, hur vanligt det är och eller hur det tar sig i uttryck. Exempelvis finns begränsad kunskap om hur kön samspelar med andra diskrimineringsgrunder och hur tillgång till rättigheter kan skilja sig åt mellan olika grupper av kvinnor och män. Det finns också få undersökningar som tar hänsyn till personer som inte ser sig som vare sig kvinna eller man. Den här texten ger några exempel på vad vi i dag vet om könsdiskriminering utifrån olika kunskapskällor såsom forskning, offentliga utredningar och anmälningar. Arbetslivet Inom arbetslivet kan könsdiskrimineringen innebära att personer går miste om jobb eller befordran, får lägre lön eller blir utsatta för trakasserier.

Definition av diskrimineringsgrunden kön

Frisörer som tar olika priser beroende gällande om man är man eller brud gör fel. Frisörer begår lagbrott - olika priser beroende på kön grimas Min sida Finns på Min blad Dela Publicerat tisdag 31 mars kl I juli infördes ett tillbehör i diskrimingslagen som säger att det är förbjudet att könsdiskriminera vid köp av gods och tjänster, som till exempel bred frisörsalonger. Så här säger paragraf 9 i diskrimineringslagen: 9 § Diskriminering som inneha samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning alternativt funktionshinder är förbjuden vid yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder. När P4 Dalarna gjorde en rundringning mot flera salonger för att be försåvitt en klipptid och priser till ett man och en kvinna visade det sig att det skiljde sig prismässigt mellan kronor bara för kvinnna - oavsett om mannen och kvinnan hade lika långt eller kort hår. Ett frisör sa såhär: — Det kostar för dam och för herr. Acceptera, vi har båda kort hår skada jag antar att det inte lirar någon roll då? Varför då?

Mer än könsfördelning

Tillsammans deltog 22 kvinnliga idrottare i grenarna tennis, golf, krocket, segling och ridsport tävlar kvinnor i samma klass såsom männen i Finlands första skidtävling. Bruten dessa är kvinnor. Alla grenar är inte ännu jämställda i OS, exempelvis är nordisk kombination endast för hanar samt konstsim och rytmisk gymnastik bara för kvinnor.

Kvinnlig kraft i idrott - mot en jämställd idrott by foreningenluckan - Issuu

Vad är jämställdhet? Jämställdhet innebär att kvinns och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden inom livet. Foto: Amanda Falkman Att gno för ökad jämställdhet är att agera för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha dito makt att forma samhället och avta egna liv. Mer än könsfördelning Rättigheter handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män i samhällets olika områden.

Leave a Reply