Amatör

Frågor och svar om ersättningar sjukledighet och annan ledighet

Ensamstående kvinnliga studenter Jag goth

RFSL är remissinstans på offentliga utredningar när det gäller frågor som specifikt berör hbtq-personer och i en del andra, mer generella, frågor. I en del fall väljer förbundet att även yttra sig i fråga om utredningar som vi inte är remissinstans till. Här kan du läsa remissyttranden samt officiella skrivelser RFSL inkommit med sedan Remissyttranden fastställs av RFSL:s förbundsstyrelse eller av förbundsstyrelsens verkställande utskott. RFSL välkomnar i huvudsak de förslag till en ny socialtjänstlag som utredningen föreslår, men vill lyfta fram att utredningen har en cisnormativ och heteronormativ utgångspunkt. Det vill säga att utredningen i vissa avseenden inte tar hänsyn till personer som på olika sätt bryter mot normer gällande till exempel sexuell läggning och könsidentitet. Detta synsätt speglar flera av de resonemang och förslag utredningen föreslår. RFSL framhåller i remissvaret på en punkt att förbundet inte delar utredningens bedömning. Det gäller förslaget att en nedtoning av målgruppsindelningen i lagen ska tydliggöra vikten av helhetssyn och en inriktning på personers individuella behov och förutsättningar.

Remissyttrande över SOU 2020:57 – Ett särskilt hedersbrott

Ni väljer själv om du vill fylleri i namn och e-post, men tänk på att du inte kan erhålla något svar från oss om ni lämnar de fälten tomma. Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Inneha du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart såsom möjligt. I princip blir all befattning till kommunen allmän handling. Det innebära bland annat att om allmänheten samt massmedier begär att få ta andel av innehållet i ditt meddelande inneha de normalt rätt att göra det. Om du väljer att fylla inom dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och avsluta våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling bruten personuppgifter. Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här. Kommunfullmäktige inneha möte 25 januari

Ensamstående kvinnliga studenter Jag världsbankmöten

Remissyttrande över SOU 2020:47 – Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Utländska myndigheter har upptäckt nya varianter bruten viruset som orsakar covid Personer såsom varit i Storbritannien, Sydafrika, Brasilien alternativt Norge och kommit till Sverige dom senaste 14 dagarna ska stanna hemma, undvika nära kontakter och testa sig för covid, på myndigheternas inrådan. Behandling och omsorg är miljöer som är särskilt viktiga att skydda från distribution av den nya varianten av smittämne. Medarbetare som vistats i ovan nämnda länder ska, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten, antingen arbeta hemifrån eller stanna hemma under 7 dagar efter hemkomsten, oavsett om de har symtom eller ej. Detta gäller även medarbetare som en gång de senaste 14 dagarna delat hushåll med en person som farit mellan Sverige och ovan nämnda länder under samma period. Norge kräver jämn testning vid arbetspendling och den såsom arbetspendlar behöver inte testa sig förutom det. Arbetspendlare till Norge ska avstyra att träffa andra än personer inom det egna hushållet när man ej är på jobbet och de såsom bor i samma hushåll med den som arbetspendlarpendlar behöver inte undvika att träffa andra. Ersättning till medarbetare såsom inte har möjlighet att genomföra avta arbetsuppgifter hemifrån är avsedd lösas igenom socialförsäkringen, det vill säga smittbärarpenning. Bevis från läkare behövs vid ansökan försåvitt smittbärarpenning till Försäkringskassan.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Det är mindre än 2 år därefter jag träffade Susanne Tillqvist första gången över en kaffe och vi kom fram till att vi både delade insikten om att Professional services såsom bransch behöver förändras och ambitionen att faktiskt göra något åt det. Märklig månader senare samlade vi för etta gången det gäng som skulle placera grunden för WizWomen. Idag är vi över 20 kvinnliga delägare och VD:ar inom Professional services som brinner förut att driva förändringen av vår fack. Superwomen som inspirerar mig varje dag och som motiverar mig i utvecklingen av både Cordial och mig allena. För att Professional services ska befinna en bransch som även i framtiden attraherar och behåller talanger samt såsom fortsatt är relevanta rådgivare till våra kunder behöver vi förändra oss själva. Vi behöver bli moderna arbetsgivare tillsammans moderna ledare. Rådgivning är ett hantverk, ett lärlingsyrke. Enda sättet att bliva bra är att göra, få begå fel, göra igen och lära. Absolut är en schysst universitetsexamen en duktig grund, men den bygger inte morgondagens rådgivare.

1. Inledning

Igenom beslut den 27 mars har familjelagssakkunniga fått medgivande att företa dels ett intervjuundersökning för att undersöka orsakerna mot den sjunkande giftermålsfrekvensen och ökningen bruten antalet sammanboende ogifta par och dels sammanställa och bearbeta den officiella statistiken samt uppgifter från intervjuundersökningen. Undersökningarna inneha utförts såsom forskningsuppdrag under ledning bruten de sakkunnigas expert docenten Jan Trost, Uppsala. Genom att medel erhållits dessutom från annat håll har arbetet kunnat göras mer omfattande än vad såsom förutsattes när anslaget beviljades. För rapporten svarar Trost tillsammans med fil. Hem Lewin. Familjelagssakkunniga får härmed överlämna rapporten SOU Att sambo och gifta sig; Fakta och föreställningar.

Leave a Reply